• +420 702 736 855
  • info@safeportal.cz
Sleek & Beautiful

Společně bezpečně a s přehledem

Vítejte na Safeportal.cz

Webový portál dokumentace a podkladů z oblasti BOZP a PO

Naše služby

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti BOZP a PO:

Sleek & Beautiful

Dokumentace BOZP a PO

Správa aktuální dokumentace společnosti dle právních a jiných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Tvorba dokumentace v souladu s ČSN OHSAS 18 001.

Sleek & Beautiful

Audity, kontroly a agenda pracovních úrazů

Provádění auditů, kontrol, prověrek BOZP. Kompletní správa agendy pracovních úrazů. Zastupování při jednání s orgány státní správy.

Sleek & Beautiful

Analýzy, vizualizace

Realizace analýzy vývoje pracovních úrazů ve společnosti, včetně záznamu z auditů, tvorba vizualizace v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární ochrany.

Přehled nabízených služeb:

Našim klientům nabízíme:

Sleek & Beautiful

Sdílená dokumentace BOZP

Na našem webovém portále naleznete vždy aktuální dokumentaci BOZP pro Vaši společnost (formuláře, záznamy).

Sleek & Beautiful

Audity, kontroly, pracovní úrazy

Připravujeme přehledové zprávy, roční prověrky BOZP, kontroly, audity. Zajišťujeme agendu pracovních úrazů.

Sleek & Beautiful

Agenda požární ochrany

Agendu požární ochrany řešíme s ohledem na právní a jiné předpisy.

Sleek & Beautiful

Vizualizace

Pro společnost dokážeme vytvořit bezpečnostní pokyny, postupy, značení včetně vizualizace podle zadaných pokynů.